Masters – en internasjonal bevegelse

Postet av Masters Langrenn Norge den 11. Mar 2021

  • Skøyting og fellesstart er ofte en kamp om posisjon. Fra Pillerseetal, Østerrike, i 2014.

Vår organisasjon Masters Langrenn Norge er tilknyttet den internasjonale organisasjonen The World Masters Cross-Country Ski Association , vanligvis forkortet WMA.

Som mastere regnes alle menn og kvinner fra 30 år og oppover. Organisasjonens viktigste oppgave er å arrangere årlige Veteran-VM i langrenn, offisielt kalt Masters World Cup, MWC.

Det første Veteran-VM i langrenn ble egentlig arrangert i Quebec i Canada i 1980, initiativtagere var en gruppe kanadiere og svensker tilknyttet Viking Ski Club i Quebec. Med dette skimiljøet som utgangspunkt klarte man å lage et arrangement med over 100 deltakere, fordelt på ulike aldersklasser blant veteranene.

 

VM i Uppsala

Det neste Veteran-VM ble arrangert i Uppsala i Sverige i 1982. Samme år ble den internasjonale organisasjonen WMA dannet. Initiativtakere var kanadieren Bill Gairdner, som også ble organisasjonens første president, og sveitseren Dieter Heckmann, president fra 1992. Dieter Heckmann er fortsatt svært aktiv i organisasjonen og er æresmedlem av styret, Executive Board. Fra 2015 er det amerikaneren John Downing som er president i WMA.

 

Telemark i Wisconsin

Det første offisielle MWC ble arrangert i Telemark/Wisconsin i 1983 med 650 deltakere.

Siden har det vært årlige mesterskap rundt om i hele Europa, i Russland, og i Canada og USA. Antall deltakere ligger jevnt på ca. 1000.

Norge har arrangert MWC fire ganger: 1984 i Oslo, 1993 på Geilo,   2004 på Lillehammer og 2019 på Beitostølen.

For tiden er det 30 medlemsland i WMA, og hver nasjon har sin egen Masters organisasjon, slik som Masters Langrenn Norge. Lederne for hver nasjon (National Directors) møtes to ganger årlig: En dags drøftinger under MWC, og et årsmøte i september på lokaliteten som skal arrangere MWC 18 måneder senere.

 

Kulturutveksling

WMA har et omfattende regelverk, utformet i samarbeid med FIS, som bl.a. skal sikre rettferdige konkurranser og gode fasiliteter under MWC. Organisasjonen skal fremme interesse for langrenn for mastere og bidra til internasjonal forbrødring og kulturforståelse gjennom møter mellom utøvere fra de ulike nasjonene under MWC.

Mye av arbeidet i styret i WMA, Executive Board, er å samarbeide med Organisasjonskomiteen, OC, på det stedet MWC blir arrangert. Arrangøren må oppfylle visse kriterier angående løyper, innkvarteringsmuligheter etc.

 

Måtte presses hardt

Året 2020 ble et svært krevende år for styret i WMA, mest på grunn av koronapandemien. Det var hektiske dager i begynnelsen av mars før man forsto at MWC 2020 i Cogne måtte avlyses. Organisasjonskomiteen(OC) i Cogne prøvde lenge å utsette denne avgjørelsen.

Deretter fikk styret i Masters Langrenn Norge en meget vanskelig og tidkrevende oppgave med å få tilbakebetalt depositum de påmeldte deltakerne hadde betalt. OC i Cogne måtte presses hardt for å få dette til.

Utover våren og sommeren ble det klart at MWC i Canmore 2021 vanskelig lot seg gjennomføre på grunn av smittesituasjonen i bl.a. USA og Canada på denne tiden, og vedtak om utsettelse av MWC i Canmore til 2022 ble fattet i slutten av august av styret. I ettertid ser vi at dette var en klok beslutning.

Det vanlige årsmøte var planlagt i Les Saissie i Frankrike i september, ettersom dette stedet var tildelt MWC i 2022. Dette møtet ble i første omgang utsatt til november, senere avlyst og erstattet med et digitalt årsmøte i november.

 

Alle planer endret

WMA har i løpet av året måtte endre nesten alle planer for framtidige MWC på grunn av koronapandemien.

Les Saissie i Frankrike måtte si fra seg arrangementet i 2022 siden økonomien på dette turiststedet ble veldig hardt rammet av pandemien. Estland var tildelt MWC i 2023, men måtte også trekke seg. Dermed måtte man tenke nytt, og Seefeld i Østerrike, med Tyskland som arrangør,  er nå blitt tildelt MWC i 2023.

Trolig blir Syktyvkar i Russland arrangør i 2024. Videre planer er ikke fastsatt ennå. Men vi har fremmet Tromsø som neste norske arrangør av MWC, noe som er blitt godt mottatt i Tromsø Skiklubb, og særdeles godt mottatt i WMA. Men dette blir nok ikke før i slutten av 2020-årene.

 

Nytt rennprogram

På det digitale WMA-møtet 19. november ble et nytt rennprogram for MWC vedtatt. Dette innebærer en forkorting av programmet til en uke. Dag 1 skal mellomdistansen arrangeres både i klassisk og fristil, mot før over to dager. Videre blir programmet som før med kortdistansen dag 2 både i fristil og klassisk. Dag 3 blir fridag, så stafettdag og til slutt langdistansen over to dager. Dessuten har man gått ned på løypelengdene: Mellomdistansen skal være maksimalt 20 km, den lengste distansen maksimalt 30 km (M1–M6. Nesten alle klasser får redusert sin mellom– og langdistanse.

Dette programmet skal prøves i årene 2023 og 2024 før man eventuelt vedtar det endelig. Fordelen med dette programmet er at hele arrangementet tar en uke, eksempelvis mandag til lørdag, slik at de som er i jobb bare trenger ei uke fri fra jobben.

 

Økt forståelse

Vi i Masters Langrenn Norge er altså en del av en internasjonal interesseorganisasjon som legger forholdene til rette for årlige Masters World Cup. Gjennom dette bidrar WMA til å fremme langrennssporten i alle aldersgrupper av befolkningen. Gjennom de årlige arrangementene av MWC knyttes mange vennskapsbånd mellom mastere fra ulike nasjoner, noe som gir økt forståelse og toleranse for andre nasjoners kultur.

Tekst: Einar Vikingstad

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.