I Norges Skiforbunds årsberetning er det for Masters Langrenn Norge oppgitt følgende målformulering:

Å få flere veteraner fra 30 år og oppover ut på ski og til annen mosjonsaktivitet i friluft, prioritere mosjons- og breddeaktivitet med tilbud til veteraner i alle aldersgrupper, samt arbeide for øket oppslutning til nasjonale og internasjonale arrangementerfor denne gruppen.

I tillegg arbeider Masters Langrenn Norge for å:

  • Bidra til å skape minnerike opplevelser som gjør deltakelse til noe spesielt.
  • Tilpasse og utvikle aktiviteter til å gi positive verdier for helse, miljø, trivsel og sosiale forhold til glede for den enkelte og for samfunnet.
  • Samarbeide med Norges Skiforbund i alle saker hvor dette er naturlig og til gjensidig nytte.