Skiforbundets mange veivalg

Postet av Masters Langrenn Norge den 13. Okt 2017


Skipresident Erik Røste (bildet) var selvsagt med da langrennssportens renommé, verdivalg, økonomi, sportslige resultater og tekniske spørsmål ble presentert og diskutert på samling i regi av Norges Skiforbund. Styremedlem i Masters Langrenn Norge, Per-Henning Wold, deltok. Her er hans oppsummering fra møtet:

For å starte med det negative, så var det en gjennomgang av de tre sakene som har fått mest medieomtale, nemlig Martin Johnsrud Sundbys bruk av Ventoline via forstøver, påstått medisinering av friske utøvere, og dopingsaken til Therese Johaug.

Norges Skiforbund hadde gjort feil i alle disse sakene, og anklagene fra media var harde, og en av overskriftene i presentasjonen på møtet avspeilet dette: ”Krise i norsk langrenn”.

Media sa at Skiforbundet mangler åpenhet og ydmykhet, at ingen tok ansvar, og at vesentlig informasjon uteble eller kom for sent.

Mange negative saker har ført til at idretten, og langrennssporten spesielt, er påført et stort omdømmeproblem. 

Hvordan gjenopprette tillit?

Et vellykket tiltak var å nedsette et internasjonalt sammensatt utvalg ”for å granske blant annet gjeldende praksis for undersøkelse, diagnostisering, behandling og medisinering av astma og liknende luftveislidelser hos norske landslagsutøvere i langrenn”.

Granskningsutvalget frikjente Skiforbundet for anklagene om medisinering av friske utøvere, men listet opp en rekke punkter der prosedyrer og praksis måtte endres.

På alle punkter der Granskningsutvalget hadde noe å påpeke, har Skiforbundet satt i gang endringer. 

Er løsninger oppnådd?

Mitt forslag i diskusjonen var at Skiforbundet burde engasjere et uavhengig firma som kunne gjennomføre en undersøkelse for å verifisere om de punktene som måtte forbedres, nå er tilfredsstillende løst. Det vil gi et objektivt svar på om Skiforbundet har oppfylt Granskningsutvalgets anbefalinger og sine egne målsetninger. 

Staking og klassisk langrenn

Intensjonen med å innføre stakefrie soner er å bevare klassisk stil som teknikk i langrenn. Det betyr ikke at man skal nekte noen å stake, men å unngå jukseskøyting, samt å opprettholde diagonalgangen.

To regelendringer ble innført for å sikre dette; maksimal stavlengde på 83 prosent av høyden på utøveren, samt å innføre stakefrie soner.

Erfaringen er at reglene for stavlengde er enkle å håndtere, men at de stakefrie sonene må velges slik at vekslingen mellom diagonalgang og staking blir naturlig. Det kan bety at det som denne sesongen var en lang stakefri sone, må deles opp, nettopp for å sikre den naturlige variasjon mellom diagonalgang og staking. 

Tydeligere regler

FIS vil videreføre ordningen i World Cup, og NSF går inn for at det innføres stakefrie soner i flest mulig klassiskrenn. Det er NSF og kretsene som i samarbeid skal bestemme hvilke renn dette blir. NSF må tydeliggjøre reglene, hvilke sanksjoner det skal være, mens det er rennjuryen som bestemmer hvor de stakefrie soner skal være, og som håndhever sanksjonene. 

Fluor i skismurningen

Med bakgrunn særlig i at fluor er en miljøgift, og i tillegg er helsefarlig, ønskes et forbud mot bruk av alle gli-produkter som inneholder fluor. Forbudet vil gjelde for utøvere under 17 år. Et annet argument er at gli-produkter med fluor er dyre, og fører til at langrenn blir en dyrere sport enn nødvendig, med fare for favorisering av de som har best økonomi.

I tillegg ble det foreslått innført påbud om bruk av maske i smøretelt uansett om fluor brukes eller ikke. Endelig vedtak for begge disse sakene vil bli gjort på høstmøtet i oktober 2017. 

Sportslige resultater

Som vi alle har jublet over, har sesongen 2016-2017 bragt Norge mye heder og ære i langrennssporet.

Vi ble historiske ved å ta alle sammenlagtseirene i WC.

Vi ble vinner av nasjonscupen.

I VM i Lahti tok vi 4 individuelle gull, 3 sølv og 5 bronse, og i tillegg ble det 3 gull i stafett.

I VM for funksjonshemmede tok vi 3 bronse, 1 sølv, samt sølv i stafet. 

Økonomi og omdømme

Til tross for de ekstraordinære utgiftene i forbindelse med de tre sakene som er omtalt over, med utgifter til advokater, granskningsutvalg osv., har Skiforbundet opprettholdt et normalt aktivitetsnivå, og har balanse i regnskapet.

For å gjenvinne det gode omdømme har Skiforbundet startet prosjektet VerdiSki med interne prosesser, forbedringstiltak og strategisk kommunikasjon.

Utøveren skal være i sentrum, og det betyr at flest mulig, skal være med lengst mulig. At vi skal være best mulig, og at vi skal være en nasjon bestående av mange, gode og glade skiløpere som gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.

Da er det nødvendig med en organisasjon som er preget av frivillighet, demokrati, lojalitet, åpenhet og likeverd, der all ski-aktivitet er bygget på grunnverdiene glede, fellesskap, helse og ærlighet.

Det mener i alle fall Norges Skiforbund. 

NSF og Masters Langrenn Norge

Per-Henning Wold rapporterer fra skiforbundets møte.

Det er en stund siden vi har vært representert på møtene i Norges Skiforbund, men det var en klar anmodning fra vårt årsmøte i november i fjor, om at vi burde delta.

Før møtet var vi en relativt ukjent organisasjon for mange, tror jeg, men det bedret seg i løpet av samlingen. For eksempel hadde Vegard Ulvang et innlegg, der han nevnte at WMA (World Masters XC Ski Association) i første omgang ikke ville innføre regelen med maksimal stavlengde på 83 prosent av utøverens høyde i klassisk stil, til tross for at de er FIS-medlem.

For å opplyse forsamlingen sa han at dette var en organisasjon som arrangerte konkurranser for utøvere på hans alder (54 år) og oppover. Den uttalelsen fikk jeg korrigert med det samme, slik at alle fikk med seg at Masters-klassene starter ved fylte 30 år.

Vi fikk også understreket at vi tilhører Norges Skiforbund, og en direkte link til vår egen hjemmeside ligger nå på Norges Skiforbunds hjemmeside under Langrenn.

I tillegg har vi fått et avsnitt om vår virksomhet inn i Norges Skiforbunds årsberetning.

Jeg håper deltagelsen på vårmøtet har gjort oss litt mere kjent og synlig, og at vi kan styrke kontakten med Skiforbundet i tiden fremover.

Av Per-Henning Wold

Langrennskomiteens årsberetning finner du her:

https://www.skiforbundet.no/gl...


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.